telegram iconجهت عضویت در کانال تلگرام به منظور اطلاع از جدیدترین محصولات و آخرین قیمت ها بر روی اینجا کلیک نمایید.telegram icon

و یا ای دی @kalatajhiz را در تلگرام خود  سرچ نمایید.

برچسب: رطوبت سنج - کالاتجهیز

مفاهیم مربوط به رطوبت سنجی (humidity meter)


رطوبت سنج(humidity meter) دستگاهی برای اندازه گیری رطوبت محیط و یا اجسام (گچ، چوب، خاک و...)می باشد و در بعضی از مدل ها دما و نقطه شبنم را نیز می توانند اندازه گیری کنند. همچنین با استفاده از ترانسمیترهای رطوبت می توان مقادیر اندازه گیری شده را به منظور رکوردگیری و کنترل به PLC یا اتاق کنترل ارسال کرد. بطور کلی در مواردی که نیاز به اندازه گیری رطوبت می باشد، از رطوبت سنج ها می توان استفاده نمود . معمولا کاربرد رطوبت سنج در صنایع کشاورزی، صنایع غذایی، انبارها، اتوماسیون صنعتی و خانگی می باشد.
با توجه به اهمیت مفاهیم در زمینه رطوبت سنجی در این مطلب به معرفی این مفاهیم می پردازیم:


توده‌های هوا :
یك توده هوا عبارت است از حجم عظیمی از هوا كه خصوصیات فیزیكی آن بویژه از نظر دما و رطوبت در سطح افقی برای صدها كیلومتر تقریباً همسان باشد.
از این جهت كه خصوصیات حرارت و رطوبت هر توده هوا به طور مستقیم از طریق طبیعت سطح زیرین آن تعیین می‌گردد، توده‌های هوا خصوصیات اصلی خود را از سطحی كه در روی آن تشكیل می‌شوند كسب می‌كنند . مهمترین مناطق منشأ توده‌های هوا در روی كره زمین مراكز پرفشار جنب حاره و مناطق قطبی می‌باشند.
«هجوم موج سرد» و یا «موج گرم» به حالتی گفته می شود که توده‌های هوا با حركت تدریجی خود خصوصیات نواحی منشأ خود را به سایر مناطق جهان گسترش دهند.


جبهه‌ها :
به طور كلی بین توده‌های هوای مختلف با خصوصیات متفاوت، منطقه گذرایی كه در اصطلاح هواشناسی بنام «جبهه» معروف است وجود دارد. جبهه‌ها نواحی انتقالی كوچك یا وسیعی می‌باشند كه وسعت ناحیه آنها از ده الی صد كیلومتر تغییر می‌كند با وجود این در روی نقشه های هواشناسی جبهه‌ها را با خطی نشان می‌دهند جبهه‌ها از لحاظ شرایط اقلیمی و هواشناختی اهمیت ویژه‌ای را حائزند. زیرا در مناطق انتقالی و گذری آنها بین عناصر فشار، حرارت‌، پراكندگی بارندگی‌، میزان ابرناكی‌، جهت وزش باد و شدت آن ارتباط بسیار نزدیكی برقرار می‌گردد. و می‌توان از ‎آن چهار نوع جبهه نام برد جبهه گرم- جبهه سرد-جبهه مسدود و جبهه ساكن.


مه (Fog) :
تراكم حاصل از سردشدن ذرات بخار آب در نزدیكی سطح زمین كه بصورت ذرات معلق در فضای سطحی مشاهده می‌گردند مه نامیده می‌‌شود. به عبارت دیگر مكانیزم تشكیل مه شبیه مكانیزم تشكیل ابرها می‌باشد اساساً بیان جدایی مه از ابر نیز مشكل است زیرا مه‌ها در حقیقت ابرهای استراتوس هستند كه در سطح زمین و یا در طبقه‌ایی بسیار نزدیك به زمین تشكیل می‌گردند.

تبخیر (Evaporation):
در مورد تبخیر از سطح آبها، درجه حرارت، شدت باد و درجه نمناكی بزرگترین نقش را بازی می‌كنند در واقع تبخیر تابعی از شرایط حرارتی است علاوه بر عوامل اساسی یاد شده فوق، فشار بخار آب، خصوصیات آب، عمق و درجه شوری آن نیز بر تبخیر اثر می‌گذارند.


گرمای نهان تبخیر (Latent-heat-of vaporization):
برای تبخیر یك گرم آب در دمای صفر درجه سانتیگراد ششصد كالری گرما و در دمای صد درجه سانتیگراد پانصد و چهل كالری از گرما مورد نیاز است و چون دما عبارت است از «میانگین انرژی حركت مولكولی یك جسم» زمانی كه آب تبخیر می‌شود فقط ذراتی قادرند سطح آب را ترك كرده و به اتمسفر وارد شوند كه دارای سرعت فوق میانگین انرژی یاد شده باشند. از این رو حركت مولكولی كند شده و دمای سطح آب در حال تبخیر پایین می‌آید.
انرژی گرمایی اضافی كه با ذرات تبخیر محل می‌گردند به عنوان (گرمای نهان تبخیر) نامیده می‌شود. این گرما در زمان تراكم رطوبت،از طریق توده آب متراكم و یا تشكیل ابرها به اتمسفر پس داده می‌شود. اهمیت جذب گرمای نهان در فرایند مهمی چون گرم شدن اتمسفر و نقش آن در بیلان گرمای اتمسفر روشن است .


تعرق :
گیاهان، آبی را كه برای تامین فعالیت حیاتی خود از طریق زمین بدست می‌آورند بعد از مصرف بصورت بخار آب به اتمسفر پس می‌دهند آخرین مرحله گردش آب درون پوشش گیاهی را تعرق می‌گویند.


ظرفیت (Capacity):
بخار آب موجود در اتمسفر به عنوان رطوبت هوا نامیده می‌شود. حداكثر بخار آبی كه هوا در دمای معینی می‌تواند دارا باشد به عنوان ظرفیت هوا نامیده می‌شود .


اشباع (ٍSaturation):
اشباع عبارت است از حداكثر ظرفیت رطوبتی هوا در دمای معین بطور كلی هوا زمانی به حالت اشباع می‌رسد كه یا میزان بخار آب در آن به حداكثر ظرفیت خود برسد و یا از درجه حرارت آن تا نقطه شبنم كاسته شود.


نقطه شبنم (Dewpoint) :
دمایی است كه در آن هوا به حد اشباع می‌رسد و به عبارت دیگر، در صورتی كه در فشار ثابت تغییری در نسبت مخلوط ایجاد نگردد ولی دمای هوا پایین آید دمای ویژه جدیدی حاصل خواهد شد كه بدان ، دمای نقطه شبنم گفته می‌شود.


نم مطلق (Absolute humidity) :
وزن بخار آب موجود بر حسب گرم در هر واحد حجمی از هوا (بر حسب متر مكعب یا سانتی متر مكعب ) را نم مطلق می‌گویند و میزان آن از استوا به سمت قطبها و از سواحل به درون خشكیها و از مناطق پست به سمت نواحی مرتفع كاسته می‌شود .


نم ویژه (Specificn humidity) :
نسبت وزن بخار آب به وزن واحد هوایی را كه شامل آن است نم مخصوص می‌گویند.


نم نسبی (Relative humidity) :
رطوبت نسبی عبارت است از نسبت میزان رطوبت مطلق موجود در هر حجمی از هوا با دما معینی، به حداكثر رطوبت مطلقی كه همان حجم از هوا در همان دما می‌تواند داشته باشد.
به عبارت دیگر نسبت جرم بخار آب موجود در هر حجمی از هوا به جرم بخار آب موجود در همان حجم هوا را در حالت اشباع «نم نسبی» می‌گویند.
مثلاً اگر یك كیلوگرم از هوا در دما و فشار معینی قابلیت جذب حداكثر تا 30 گرم بخار آب را داشته باشد ولی فقط دارای 10گرم رطوبت باشد دمای نم نسبی معادل 50 درصد است .


فشار بخار آب (Vapor pressure) :
در هر دمایی بخار آب موجود در هوا دارای فشاری است كه به عنوان فشار بخار آب نامیده می‌شود . میزان در ارتباط با عرض و فصل در حدود 0.2 میلی بار از سیبری شمالی در دی ماه تا 30 میلی بار در مناطق حاره در تیر ماه تغییر می‌كند.


تراكم :
تبدیل بخار آب به حالت جامد یا مایع در هوا را تراكم می‌گویند. شرط اصلی جهت تراكم رسیدن و گذر از نقطه اشباع است از طرف دیگر شرط لازم برای وقوع فرایند تراكم وجود هسته‌های تراكم در هواست این هسته‌ها عموماً باید جاذب رطوبت باشند و مهمترین ذرات جاذب رطوبت در اتمسفر، نمك دریا، ذرات اوگانیك‌ و تری اكسید سولفور است.


تصعید (Sublimation) :
زمانی كه درجه حرارت هوا زیر نقطه انجماد باشد، بخار آب ممكن است مستقیماً به یخ تبدیل گردد این فرایند تصعید نامیده می‌شود.


شبنم (Dew) :
شبنم رطوبتی است متراكم كه به صورت قطراتی روی اشیاء و سطوح مختلف مشاهده می‌گردد در شب‌های صاف و آرام، زمین از طریق تشعشع خود، به سرعت سرد می‌شود و درجه حرارت آن از هوای مجاور كمتر می‌شود و هوای اطراف كه خنك شده، در نتیجه تماس با زمین تا نقطه شبنمسرد می‌شود لازم به یادآوری است كه به احتمال قوی این امر در لایه بسیار نازكی از هوا و حدود چند سانتیمتر قبل از برخورد با زمین بوقوع می‌پیوندد. در نتیجه سرد شدن زیادی در زیر نقطه شبنم، بخار آب مازاد در هوا متراكم می‌شود.


ژاله (Frost) :
شرایط ژاله و شبنم عملاً با یك استثناء همسانند. شبنم زمانی كه پدیده تراكم در روی اشیاء سرد فوق نقطه انجماد بوجود آید تشكیل می‌شود در صورتی كه ژاله زمانی كه تراكم در زیر دماهای نقطه انجماد رخ می‌دهد تشكیل می‌شود. تحت چنان شرایطی، رطوبت هوا، مستقیماً از حالت بخار به حالت جامد، بدون گذشتن ازحالت مایع، تغییر شكل می‌دهد به این ترتیب ژاله پدیده متبلوری است كه به شكل فلس، سوزن، و پرمرغ در شب‌های سرد، در روی سطح زمین و اشیاء بوجود می‌آید.


مه یخ‌زده (Rime) :
در برخورد قطرات ریز یك توده هوای مه دار با اشیاء جامدی كه دارای دمای زیر نقطه انجمادند، ته نشینی از كریستال‌های یخ سفید و زبر تشكیل می‌شود كه به آن مه یخ زده می‌گویند.

منتشر شده در رطوبت (humidity)

 تعریف رطوبت :


پارامتر رطوبت که در فرایند های صنعتی اهمیت بسیاری  داشته و اندازه گیری میزان دقیق آن بسیار مهم است در واقع میزان بخار موجود در هوا می باشد.
برای اندازه گیری رطوبت دانستن تعاریف زیر لازم است:


تعریف رطوبت نسبی:

 رطوبت  نسبی میزان رطوبت مورد توجه در هواشناسی و زندگی روزمره است که در واقع  از نسبت بخار آب موجود در حجم معینی از هوا در دمای مشخص t به وزن ماکزیمم بخار آبی که می‌تواند در همین حجم در دمای t داشته باشد به دست می‏آید و واحد اندازه گیری آن ، درصد است (محدوده اندازه گیری 0.0 الی 100 %) .


تعریف رطوبت مطلق :

 رطوبت مطلق مقدار بخار آب موجود در واحد حجم هوا است و واحد آن گرم بر متر مکعب یا میلی گرم در لیتر میباشد.


تعریف نقطه شبنم :

هرگاه دمای هوا به درجه‌ای برسد که در آن هوای مفروض صد در صد از بخار آب اشباع گردد (فشار ثابت)، چنین درجه‌ای را  نقطه شبنم گویند.


 دستگاه های رایج اندازه گیری رطوبت نمونه های دستی و آزمایشگاهی آن هستند که شکلی شبیه با مولتی متر و  یک پراب دارند . در نمونه های صنعتی پراب  با یک کنترلر همراه است  که  در صورت لزوم خروجی 20-4  میلی آمپر جهت انتقال اطلاعات رطوبت تولید می کند(ترانسمیتر رطوبت)

دما سنج / رطوبت سنج(هیدروترمومتر) چیست ؟


رطوبت / دماسنج می تواند میزان رطوبت و دمای محیط را اندازه گیری کند . این تجهیزات قادرند میزان دما را نیز با واحد C  یا F و رطویت را برحسب %RH اندازه گیری کنند.

 

کاربرد های هیدروترمومتر :


•         آنالیزر محیطی
•         شبیه سازی الکترونیکی
•         کنترل و نظارت بر اماکن و محل نگهداری مواد غذائی
•         محیط های کاری کامپیوتری والکترونیکی
•         کنترل فرایند های گازی در کارخانجات
•         کاربردهای HVAC (تعمیر و نگهداری )
•         گلخانه ها
•         آزمایشگاههای کالیبراسیون

نم سنج جامدات (Hiumidity Meter) چیست ؟


رطوبت سنج جامدات دستگاهی است که می تواند جهت اندازه گیری و نمایش رطوبت چوب و سایر محصولات ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد. رطوبت اجسامی از جمله : گچ , پنل های چوبی , بتون و ... را می توان به وسیله این دستگاه اندازه گیری کرد .
واحد اندازه گیری رطوبت برای اجسام مختلف متفاوت است . بعضی از اجسام را می توان با % نشان داد و برای بعضی دیگر از مقیاس0 الی 100 استفاده می کنیم که 100میزان حد اکثر رطوبت و 0 میزان حد اقل رطوبت می باشد . تعدادی از دستگاها با استفاده از 3 شاخص خشک , مرطوب و خیس کار را برای کاربر بسیار ساده می کنند .

نم سنج ها به دو دسته تقسیم می شوند :


پراب مخرب (نفوذی )


 رطوبت سنج جامدات با پراب مخرب ، رطوبت اجسام را به وسیله پرابی پین مانند اندازه گیری می کند . بدین صورت که پین ها را مستقیما داخل جسم  فرو (5 میلی متر) می کنند و پس از اندازه گیری به صورت نموداری و یا عددی بر روی دستگاه نمایش داده می شوند .

mokhareb
پراب غیر مخرب (غیر نفوذی )


رطوبت سنج جامدات با پراب غیرمخرب ، به صورت لمسی عمل اندازه گیری را انجام داده و گاهی به همراه ترمومتر های غیرتماسی(IR)  ساخته شده اند که استفاده آسان تری را برای کاربر فراهم می آورد .

non mokhareb

کاربردهای رطوبت سنج جامدات


•    اطلاع از میزان رطوبت موجود در چوب ها ، دیوارها و یا سایر مصالح ساختمانی جهت جلو گیری از خسارات ناشی از رطوبت زیاد ویا مجاورت با آب و رطوبت
•     کارخانجات مبلمان سازی و بازسازی
•     کارخانجات جهت خشک کردن چوب
•     بازرسی ساختمان و مبارزه با آفات
•     کنترل رطوبت زغال سنگ جهت محاسبه دقیق وزن

ترانسمیتر رطوبت:

 

ترانسمیتر رطوبت جهت ارسال اطلاعات مربوط به رطوبت و نقطه شبنم به اتاق کنترل یا PLC یا جهت رکورد گیری و کنترل مورد استفاده قرار می گیرد . خروجی ترانسمیتر رطوبت بسته به انتخاب می تواند خروجی میلی آمپر و یا ولتاژ باشد و با توجه به نیاز و مورد اندازه گیری رنج 0 تا 100 درصد را در بر می گیرد. همچنین با توجه به حساسیت اندازه گیری رطوبت دقت دستگاه می تواند متفاوت باشد .با توجه به اینکه در اندازه گیری رطوبت  اندازه گیری دما نیز مورد نیاز  می باشد معمولا ترانسمیترهای رطوبت دارای ورودی سنسور دما نیز می باشند . در انتخاب ترانسمیترهای رطوبت به موارد زیر بایستی توجه نمود :

1.         رنج اندازه گیری ترانسمیتر رطوبت

2.       دقت اندازه گیری ترانسمیتر رطوبت

3.       نوع خروجی ترانسمیتر رطوبت

4.       امکان ارتباط ترانسمیتر رطوبت با کامپیوتر یا شبکه صنعتی

5.       نحوه نصب ابزار ترانسمیتر رطوبت

6.       تغذیه ابزار ترانسمیتر رطوبت

 

 

منتشر شده در رطوبت (humidity)

تعریف ترمو رطوبت سنج:

 ابزارهایی  که قابلیت اندازه گیری رطوبت و دمای محیط را دارند، ترمو رطوبت سنج نامیده می شوند. واحد اندازه گیری رطوبت نسبی ،درصد می باشد  که  محدوده اندازه گیری0-100% می باشد  و میزان دما را نیز با واحد سانتیگراد  یا فارنهایت نمایش می دهند.شایان ذکر است که رطوبت محیط عامل مهمی می باشد و اگر در صد رطوبت محیط ما از 50 % بیشتر باشد آن محیط آزار دهنده خواهد بود.


 ویژگی های ترمورطوبت سنج ها :


اندازه گیری دما و رطوبت
ترمو رطوبت دیتا لاگردار
قابلیت اتصال به کامپیوتر
اندازه گیری نقطه شبنم و تر
اتصال پراب نوع k/J  برای اندازه گیری دما
حافظه دستی و یا پشتیبانی از کارت حافظه
پراب سرخود یا جدا

کاربرد ترمو رطوبت سنج ها:

صنایع چوب – کاغذ
مصالح ساختمانی(گچ- سیمان...)
گل خانه ها
انبارها و سوله های موادغذایی
انبارهای مواد بهداشتی و آرایشی


 معرفی برخی محصولات ترمو رطوبت ها:


ترمورطوبت سنج مدل  H 99-T-B-TAIPO:

دما -30,70
رطوبت 0-100%
نماش مقادیر ماکزیمم- مینیمم
نمایش دما بر حسب سانتیگراد

111

رطوبت سنج و حرارت سنج پراب سر خودLM-81HT ساخت LUTRON تایوان:


 
1.رطوبت 10-95% 10-95%
2.نقطه شبنم -25.3,48.9
3.اندازه گیری دمای محیط 50-0 سانتیگراد

 

ترمورطوبت سنج دیتالاگر پراب سرخود 1361C ساخت TES تایوان:

 دما 20,60-
رطوبت 10,95%
حافظه دستی تا 99 دیتا
ثبت اطلاعات تا 7000
نقطه شبنم و تر
قابلیت اتصال به کامپیوتر

 

ترمو رطوبت سنج پرتابل 98873- MIC تایوان: 


دما 20,50-
رطوبت 0,99%
حافظه دستی تا 99 دیتا
نمایش مقادیر ماکزیمم – مینیمم

 

رطوبت سنج و دماسنج دیجیتال دارای کارت حافظه مدل HT-3007SD  لوترون تایوان: 


رطوبت سنج%95-5
نقطه شبنم 25.3,48.9-
دما 05-0
قابلیت اتصال ترموکوپل نوع K –J
قبلیت اتصال به کامپیوتر
دارای کارت حافظه    

رطوبت سنج/دماسنج مدل H 991-T-A ساخت TAIPO تایوان:

اندازه گیری دما در رنج 50 ~10- درجه سانتی گراد

اندازه گیری رطوبت در رنج RH5% ~ 98%RH

 زمان نمونه گیری  2.5times/sec

رزولوشن 0.1

 

رطوبت سنج/دماسنج مدل H 992-TK ساخت TAIPO تایوان:

اندازه گیری دما در رنج 50 ~10- درجه سانتی گراد

اندازه گیری رطوبت در رنج98%~10%RH

زمان نمونه گیری 2.5times/sec

ترموکوپل نوع K

محصولات مرتبط:

رطوبت سنج: دستگاهی است برای اندازه گیری رطوبت هوا که میزان رطوبت موجود در هوا را بر حسب درصد بیان میکند.

ترمومتر تماسی/ ترمومترهای چند کاناله: به منظور اندازه گیری های دقیق دما از ترمومتر تماسی یا حرارت سنج تماسی استفاده می شود.

ترمومتر غیر تماسی/ ترمومتر لیزری- تفنگی: ابزارهایی هستند به منظور اندازه گیری دما از فاصله دور.

نم سنج: اندازه گیری رطوبت جامدات.

منتشر شده در رطوبت (humidity)