فيلترها

فيلترها

قیمت (ریال):
تولید کننده (برند)
کمیت های قابل اندازه گیری
تنظيم دوباره

LCR متر / ظرفيت سنج خازن (خازن سنج) LCR meter/Capacitance Meter

نتایج 1 تا 5 از کل 5 نتیجه
5 5 2 Product
دستگاه LCR متر دیجیتالی رو میزی مدل GPS-3138B ساخت GPS تماس بگیرید

5 5 2 Product
ظرفیت سنج خازن Lutron مدل DM-9023 تماس بگیرید

3.2 5 15 Product
دستگاه LCR متر ديجيتالي پرتابل مدل GPS-132A ساخت GPS تماس بگیرید

3.83333 5 12 Product
دستگاه LCR Meter رومیزی دیجیتالی مدل GPS-3131B ساخت GPS تماس بگیرید

5 5 2 Product
دستگاه LCR Meter رومیزی دیجیتالی مدل GPS-3135B ساخت GPS تماس بگیرید

نتایج 1 تا 5 از کل 5 نتیجه