فيلترها

فيلترها

قیمت (ریال):
تولید کننده (برند)
تنظيم دوباره

سنجش خواص آب / (EC)هدايت الکتريکي - PHسنج - سختي سنج (TDS meter) - ORP متر - شوري سنج

نتایج 1 تا 6 از کل 6 نتیجه
5 5 1 Product
پراب اسید سنج جهت مواد غذایی مدل PE-06HD تماس بگیرید

5 5 1 Product
پراب اسید سنج مدلPE-11 تماس بگیرید

5 5 1 Product
پراب اسید سنج مدل PE-03 تماس بگیرید

4.66667 5 3 Product
تستر کیفیت آب (PH,TDS,EC,)مدل Lutron YK-2001CT تماس بگیرید

5 5 1 Product
کنداکتیوی متر مدل Lutron CD-4306 تماس بگیرید

5 5 1 Product
کانداکتیویمترمدل Lutron CD-4303 تماس بگیرید

نتایج 1 تا 6 از کل 6 نتیجه