سبد خرید خالی
کالاتجهیز - برچسب: Resistance Temperature Detector


حسگرهای مقاومتی دما یا RTD مخفف کلمه  Resistance Temperature Detector است

 

t2-pt100این دسته از سنسورها ،یک نوع سنسور خطی در اندازه گیری دما هستند که سیگنال خروجی آن به شکل یک سیگنال مقاومتی  است. اگر در یک بازوی پل وتستون RTD  قرار دهیم مقدار مقاومت قابل اندازه گیری میباشد. میتوان مقاومت RTD اندازه گیری شده را  با استفاده از روش های استاندارد RTD (مثلا استاندارد IEC 751) یا معادله Callendar-Van Dusen به مقدار دمای متناظرش تبدیل کرد. در زیر قسمتی از جدول تعیین دما از مقدار مقاومت حسگرهای مقاومتی دما برای مدل Pt100 نمایش داده شده است : 

 

jadval pt100

منتشر شده در مقالات دما (temperature)