سبد خرید خالی

دماسنج تماسی مدلTM 100 ساخت Taipo تایوان
i152099

قیمت:
240,000تومان (2,400,000 IRR) 228,000228,000تومان (2,280,000 IRR)توليد کننده: Taipo
فایل های دانلود taipo-temperature-meter.pdf
5 درصد تخفیف
ترمومتر تماسی مدل TM 100 ساخت  تایوان   قابلیت اتصال به ترموکوپلهای مختلف را داراست که شامل انواع J,K,T,E,N,R می باشد می تواند رنجهای مختلف دمایی به شرح زیر را اندازه ...ادامه مطلب

ترمومتر تماسی مدل TM 100 ساخت  تایوان   قابلیت اتصال به ترموکوپلهای مختلف را داراست که شامل انواع J,K,T,E,N,R می باشد می تواند رنجهای مختلف دمایی به شرح زیر را اندازه گیری کند:
در ترموکوپل نوع J رنج دمای اندازه گیری شده 1200~ 210 -  درجه سانتی گراد(2192~ 346 - درجه فارنهایت)می باشد.
در ترموکوپل نوع K رنج دمای اندازه گیری شده 1372~ 200 -  درجه سانتی گراد(2501~ 328 - درجه فارنهایت)می باشد.
در ترموکوپل نوع Tرنج دمای اندازه گیری شده 400~ 250 -  درجه سانتی گراد(752~ 418 - درجه فارنهایت)می باشد.
در ترموکوپل نوع Eرنج دمای اندازه گیری شده 1000~ 150 -  درجه سانتی گراد(1832~ 238 - درجه فارنهایت)می باشد.
در ترموکوپل نوع Nرنج دمای اندازه گیری شده 1300~ 200 -  درجه سانتی گراد(2372~ 328 - درجه فارنهایت)می باشد.
در ترموکوپل نوع Rرنج دمای اندازه گیری شده 1767~ 0  درجه سانتی گراد(3212~ 32 - درجه فارنهایت)می باشد.
در این حرارت سنج قابلیت انتخاب نوع اندازه گیری بر اساس درجه سانتی گراد و یا درجه فارنهایت وجود دارد .

ترمومتر تماسی مدل TM 100 به همراه  دو عدد ترموکوپل نوع k موجود می باشد.

مشخصات فنی

-200
1372
ترموکوپل نوع K, ترموکوپل نوع J, ترموکوپل نوع R, ترموکوپل نوع T, ترموکوپل نوع E, ترموکوپل نوع N
+-0.1%+0.6C